Us proposem dues jornades per viure la cultura en família!

Tallers, projeccions de cinema i un mercat cultural
amb productes curosament seleccionats.

30/10/19  1/12/19

Sol·licituds per participar al mercat a partir de l’1 de setembre.