Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts a la present pàgina web per FESTIVAL CULTURISTA, SCP (d’ara endavant Festival Culturista) amb NIF nº B J67453928 i domicili a Grassot, 42, de 08025 Barcelona (Espanya).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i es sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privadesa, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privadesa”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

Aquest contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a Festival Culturista les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establerts a la web https://festivalculturista.cat/ per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS als preus que es detallen per a cada producte.

Abans de procedir al pagament del producte, a la pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió,

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat a la descripció com inclòs.

PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques de més de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes/serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només cal seguir els passos següents:

 1.  Trieu el producte que vulgueu adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit al Cistell de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda heu d’emplenar un formulari amb les vostres dades personals per formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un per un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada.
 6. Un cop tramitat el procés, cal marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se us facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haureu de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Un cop polsat el botó Compra es procedirà a la gestió del producte i es rebrà un email de confirmació de compra amb les servei adquirit. Les entrades rebudes s’hauran de presentar a l’entrada del recinte per tal de poder tenir accés.

DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els serveis oferts per Festival Culturista estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra Web per a cada producte per la qual cosa, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la manca de disponibilitat al client per a la compra.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el servei contractat pel CLIENT estigui esgotat, se n’informarà degudament i se li oferirà un servei alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si, tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, Festival Culturista procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i els terminis de reemborsament.

El lliurament del servei contractat es farà mitjantçant el correu electrònic facilitat en el moment de la compra.

Per tal que en tot moment estigui informat de la gestió de la vostra compra, rebreu per correu electrònic un avís de la confirmació de la vostra comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la comanda enviant un correu electrònic a l’adreça festival@elculturista.cat .

PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepta les formes de pagament següents:

 • Targeta de Crèdit i Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb a través de la passarel·la de pagament de Paycomet

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

Festival Culturista no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa Festival Culturista no proporcionarà el producte sol·licitat fins que hagi rebut el pagament d’aquest. Festival Culturista es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebreu la Factura de la vostra compra en format PDF al correu electrònic si així ho heu indicat expressament en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, i Festival Culturista queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

DEVOLUCIONS

No s’admetran devolucions o canvis dels serveis/productes.

DRET DE DESISTIMENT

Pel que fa als serveis oferts per Festival Culturista relacionats amb la compra d’entrades/tiquets o inscripcions a tallers/esdeveniments, serveis relacionats amb activitats d’esbarjo amb data prevista o període d’execució específic (esdeveniments o tallers amb data concreta) i d’acord amb l’article 103 punts l del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte.

PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

Aquest contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte.

Festival Culturista es reserva el dret de modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

OBLIGACIONS DE LES PARTS

Festival Culturista es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, ia gestionar les operacions de logística, tramesa i entrega de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la vostra disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda ia la seva recepció al lloc indicat per al lliurament.

Festival Culturista no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries als dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Festival Culturista qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors, errors i ús del servei contractat.

COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es faran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de Festival Culturista qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT ho haurà de posar en coneixement de Festival Culturista a l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, us informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, teniu l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça festival@elculturista.cat indicant a l’assumpte la paraula BAIXA.

COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals dús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en aquest contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integrament i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les vostres dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

NORMATIVA APLICABLE

Aquest contracte té caràcter mercantil, i es regeix i s’interpreta d’acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que siguin competents en cada cas , sempre que l’usuari sigui consumidor (el seu domicili).

En els casos en què es prevegi que les parts es puguin sotmetre a un fur, aquestes se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA

DADES PERSONALS

Veure Política de Privadesa.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 30/09/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Contacte

Tens dubtes? Estem aquí per ajudar-te!

Fes-nos arribar el teu missatge i et contestarem tan aviat com ens sigui possible.
  He llegit i accepto la política de privacitat

  On es celebra el festival?

  Nau Bostik: C/ Ferran Turné, 11 08027 Barcelona

  Com arribar-hi: Bus (H8, V29 i V31), Metro (L1 i L5), Bicicleta o Tren si veniu fora de Barcelona (R3 i R4)